Fördelar med naprapatbehandling

En naprapatbehandling är effektiv vid smärttillstånd som är utlösta från rörelseapparaten. Besvären baseras främst på två komponenter, en neurofysiologisk och en biomekanisk komponent. Var och en av dessa kan störas, vilket ger upphov till besvär.

Den neurofysiologiska komponenten kan beskrivas så här
I muskler, senor och leder finns speciella strukturer som kallas känselkroppar. Känselkropparna har till uppgift att ge hjärnan och nervsystemet information om bl a muskelns, senans eller ledens läge och rörelser. Om en led inte rör sig normalt kommer känselkropparna intill leden att informera hjärnan om detta, och hjärnan ger därefter instruktioner via nervsystemet om förändringar av muskeltonus, dvs den spänning som finns i muskulaturen. En muskel kan få signalen att öka sin spänning, medan en annan muskel instrueras att bli mer avslappnad. Som ett resultat av detta skapas en obalans i kroppen. Denna obalans kan i sin tur leda till blockeringar/låsningar med irritation eller tryck på närliggande vävnader som följd

Den biomekaniska komponenten kan förklaras så här
Om den normala rörligheten mellan två benstrukturer inskränks, t ex rörligheten mellan kotor i ryggraden eller mellan andra benstrukturer som ledar mot varandra, kommer närliggande rörelseenheter, för att kompensera detta, att bli överrörliga, vilket innebär en överbelastning av dessa delar.

Ryggen kan alltså till synes ha ett normalt rörelseomfång, dvs ryggen kan böjas i olika riktningar, men vid närmare undersökning upptäcks ett onormalt rörelsemönster i form av att vissa kotor knappt rör sig i förhållande till varandra, medan andra kotor rör sig mer än normalt. Överrörligheten ger upphov till mekanisk irritation av olika strukturer intill ryggraden eller leden, t ex ligament, muskulatur, ledkapslar och diskar. Den mekaniska irritationen ger i sin tur upphov till smärta.

I en frisk led uppfattas alltså rörelserna av känselkroppar som via nervsystemet reglerar musklernas spänning så att kroppens rörelser blir balanserade. I en mindre bra fungerande led kompenseras den nedsatta funktionen ofta av överrörlighet i närliggande leder, något som framkallar obalans och kan ge upphov till irritation, inflammation och smärta.

Vid naprapatbehandling återställs ledens normala rörlighet, dvs själva orsaken till smärtan behandlas.

Det kan ta lång tid för kroppen att utveckla symtom på inskränkt rörlighet i dess leder, just p g a dess förmåga att kompensera så att andra leder blir mer rörliga. Förr eller senare kan symtom uppkomma och då i form av t ex smärta. Eftersom det alltid är lättare att förhindra uppkomsten av skador än att ställa till rätta redan uppkomna problem rekommenderar vi undersökning hos en legitimerad naprapat då och då, kanske fyra gånger per år. Vi kan då även ge råd om individuellt utformad träning, kostråd och ergonomi i förebyggande syfte.

Legitimerade Naprapater är specialutbildade för att behandla kroppens leder och muskler. Naprapaten ställer själv diagnos och kan behandla patienter i alla åldrar. I Sverige har dock Socialstyrelsen bestämt att barn under åtta år inte får behandlas, medan detta är tillåtet i andra länder. Barn mellan 8 och 16 år måste ha remiss från läkare, i övrigt behövs ingen remiss.