Så här går det till

Undersökning
Naprapaten gör först en noggrann undersökning av patienten. Undersökningen omfattar bl a gånganalys, benlängdsmätning samt ortopediska och neurologiska tester. Undersökningen ligger till grund för den diagnos som naprapaten ställer.
Vid misstanke om allvarliga sjukdomstillstånd som inte behandlas med naprapati hänvisas patienten alltid till läkare.

sidolage

Behandling
När diagnosen har fastställts inleds själva behandlingen, om patientens besvär lämpar sig för naprapati. Det kan vara smärta i rygg, nacke och axlar, muskelstelhet, nackspärr, smärttillstånd i hela rörelseapparaten, däribland ryggsmärtor, ledbesvär och fibromyalgi. Även idrottsskador, domning och utstrålande smärta i armar och ben, huvudvärk och yrsel kan behandlas med naprapati.

De behandlingsmetoder som används baserar sig på naturvetenskaplig forskning och utgörs bl a av ledjustering (kallades tidigare manipulation), mobilisering och mjukdelsbehandling. Behandlingen är naturlig och säker, som regel smärtfri och inte alls så dramatisk eller våldsam som en del tycks tro.

Vid ledjustering förs leden till sitt inskränkta ytterläge, vilket innebär att naprapaten med hjälp av sina händer för ut leden en liten bit längre än vad man klarar av på egen hand. Man håller sig dock hela tiden inom ledens normala rörelseomfång. Därefter ges en snabb impuls så att ledens rörlighet återställs. Utmärkande för justeringen är att den utförs exakt i ledens riktning med extremt kort amplitud och mycket hög hastighet.

Knäpper i lederna
I samband med justeringen frisätts små gasbubblor från ledvätskan, och det är ljudet av dessa gasbubblor som ger sig tillkänna i form av ett hörbart knäpp under behandlingen. Detta ljud orsakas alltså inte av benstrukturer som förskjuts i förhållande till varandra – vilket många felaktigt tror – utan är istället ett tecken på att ett vakuumförhållande i den rörelseinskränkta leden brutits, varvid leden återfår sin rörlighet.

Vid mobilisering påverkas endast ledens passiva rörelse, dvs ledens rörelseomfång kommer inte att öka.

Mjukdelar
Vid mjukdelsbehandling behandlas muskler, senor och bindväv med hjälp av bl a specifik massage, töjning och sträckning, laser och elektroterapi.

Förebyggande
Förutom den behandling som ges på mottagningen ges även individuella råd om specifik stretching, förebyggande träning och ergonomi. I vårt arbete har vi alltid en helhetssyn på patienten. En dålig kroppshållning eller en monoton arbetssituation kan genom statisk belastning orsaka långvariga besvär. Att lära patienten att vara rädd om sin kropp och att träna för att stärka muskulaturen är en viktig del för att uppnå ett gott slutresultat och för att motverka att besvären kommer tillbaka snart igen.

Bieffekter
Vid stela leder ansamlas slaggprodukter. Vid naprapatbehandling frisätts dessa slaggprodukter eftersom cirkulationen ökar, och kroppen försöker då göra sig av med dem så fort som möjligt. Därför kan man känna sig lite illamående, trött, stel eller vara mer smärtpåverkad någon timme efter behandlingen. Det är därför viktigt att dricka ordentligt med vatten efter varje behandling för att hjälpa kroppen att bli av med slaggprodukterna och därmed undvika eller minska eventuella bieffekter.

Ibland kan man tillfälligt få mer ont efter en naprapatbehandling. Det beror på att känselnerver från det aktuella området tidigare påverkats av t ex tryck så att inte heller nerven fungerat som den borde. När nervkompressionen lättar tack vare att leden återfår sin naturliga rörlighet börjar nerven åter förmedla smärtimpulser. Därför kan man tillfälligt uppleva mer ont än vad man hade före behandlingen.

De flesta upplever inga bieffekter alls, utan upplever en snar förbättring av sina tidigare besvär. Allvarliga biverkningar är ytterst sällsynta.